Personvernerklæring kurs

Spesialpedagogisk leseopplæring - helhetslesing

Digital versjon av kurset Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av helhetslesing, primært beregnet på lærere som jobber med elever med dysleksi eller forsinket leseutvikling.

Dato: Onsdagene 20. oktober, 3. november og 17. november 2021. Kl. 1300 - 1530 alle dagene
Påmeldingsfrist: 18.10.2021
Målgruppe: Spesialpedagoger, kontaktlærere med lesesvake elever i klassen, leseveiledere og deltakere fra PPT som ønsker å bistå skolen i arbeid med å tilrettelegge for elever med lese- og skrivevansker.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kursinnholdet omfatter teori om leseutvikling, arbeid med case, planlegging og gjennomføring av intensive lesekurs og andre tiltak. Vi vil fokusere på hvordan man kan identifisere spesialpedagogiske behov hos elever med lese- og skrivevansker (dysleksi) og hvordan man kan iverksette tiltak på riktig nivå .

Kurset er praktisk rettet med oppgaver underveis og vi oppfordrer også til noe mellomarbeid mellom kursdagene.

Kurset går over tre dager: onsdag 20. oktober, onsdag 3. november og onsdag 17. november, alle dager fra kl. 1300 til 1530.  

Lenke til kurset blir sendt ut pr e-post et par dager før kursstart. 

Kontaktinformasjon

Ansvarlige: Anne Cathrine Thurmann-Moe og Eli Hekland

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, tlf.  90787782, e-post: karen.somhovd@statped.no

  

Aktuelle lenker
Heftet "Spesialpedagogisk leseopplæring" bør lastes ned fra Statped.no før kursstart og deltakerne anbefales å gjøre seg kjent med innholdet før kurset. Klikk på denne lenken og du kommer rett til heftet:  Hefte