Personvernerklæring kurs

Digital kursrekke for elever som bruker punktskrift i videregående skole

Kursrekken skal bidra til at elevene utvikler digital kompetanse som er relevant i videregående skole, og i studier på høyskole og universitet. Elevene skal få erfaring med digital samhandling, og kompetanse til å innhente relevant informasjon og omsette dette til eget arbeid. Kursrekken består av fire digitale kursmoduler som bygger på hverandre, der modul 1 og 2 gjennomføres høsten 2021.

Dato: Tirsdag 26. oktober 2021 og tirsdag 16. november 2021, kl. 12.00 - 15.00 begge dager.
Påmeldingsfrist: 22.10.2021
Målgruppe: Elever i videregående skole som bruker punktskrift
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Innhold og læringsutbytte

•  26 oktober - Modul 1: Bruke Zoom til læring og samhandling

• 16 november - Modul 2: Effektiv bruk av Words funksjonaliteter til oppgaveskriving

Last ned infoskriv nederst på siden for mer utfyllende informasjon om kursinnhold. Påmelding til modul 3 og 4 kommer senere. 

Praktisk informasjon 

Kursrekken består av fire digitale kursmoduler og de to første arrangeres høsten 2021. Hver kursmodul vil vare inntil tre timer. Siden kursene bygger på hverandre, må kursene gjennomføres i kronologisk rekkefølge. Kurset vil være en blanding av direkte undervisning, gruppesamtaler og oppgaver. Kurset blir gjennomført på videomøter i Zoom. Deltagere må ha egen PC med kamera og mikrofon. 

Merk: Det forutsettes at eleven får støtte av en lærer/pedagog fra skolen i gjennomføringen av kursdagene. Deltakelse vil gi lærer/pedagog innsikt og læringsutbytte innenfor digitale arbeidsmetoder for elever som bruker punkskrift.

Påmelding

Elev og lærer må fylle ut hvert sitt påmeldingsskjema, og begge må oppgi e-post adresse.  

Dersom det blir mange påmeldte vil vi sette opp en ekstra kursrekke på alternative datoer. Noen av de påmeldte vil da få tilbud om andre datoer enn de som står i denne utlysningen.

Kontaktinformasjon

Ved faglige spørsmål ta kontakt med kursledere. 

Thomas Lunde, thomas.lunde@statped.no

Paal.morten.petersen@statped.no

Kontaktinfo påmelding, kurs-midt@statped.no