Personvernerklæring kurs

Matematikkvansker: Forståelse, utredning og tiltak

Kurset er beregnet på ansatte i PP-tjenesten og skolen. Det vil bli presentert en forståelse av matematikkvansker, både som spesifikk vanske og som del av et sammensatt vanskebilde. Det vil være fokus på hva som bør være med i en kartlegging/utredning av matematikkvansker, samt gis forslag til egnede tiltak. 

Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

Dato: Onsdag 9. mars 2022 - torsdag 10. mars 2022, kl. 0900 - 1530
Påmeldingsfrist: 02.03.2022
Målgruppe: Ansatte i PP-tjeneste og skole
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 1200,- inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Mål for kurset

Kursdeltakerne skal dra hjem med

  • en bredere forståelse av fagområdet matematikkvansker
  • bedre forutsetninger for å vurdere hvem som er i risiko for å utvikle matematikkvansker
  • mer kunnskap om kartlegging og utredning av matematikkvansker der matematikkvansker er en del av et mer komplekst vanskebilde
  • kjennskap til hensiktsmessige tiltak ut i fra forskjellige utfordringer i matematikkfaget
  • innspill til hvordan en kan tilrettelegge matematikkopplæringen i tråd med forventningene og mulighetene i Fagfornyelsen, med målsetting om å inkludere flest mulig av elevene i den ordinære undervisningen
  • eksempler på noen digitale læringsressurser som kan være hensiktsmessige å bruke i matematikkopplæringen for elever med matematikkvansker

Deltakerne oppfordres til å medbringe læringsbrett eller PC til kurset.

Kontaktinformasjon

Kurset holdes av:
Irina Jensø (kursansvarlig), e-post: irina.jenso@statped.no 
Jeanette Lindhart Bauer, e-post: jeanette.lindhart.bauer@statped.no
Julie Ødegaard Juul, e-post: julie.odegaard.juul@statped.no 

Kursholderne arbeider alle i Statped sørøst, lokasjon Hovseter. Irina og Jeanette er begge seniorrådgivere i avdeling for sammensatte lærevansker og arbeider med matematikkvansker, mens Julie er seniorrådgiver i avdeling for læringsressurser og teknologi. I tillegg til kompetanse på bruk av digitale læringsressurser som pedagogisk verktøy i arbeid med barn med lærevansker har hun erfaring fra arbeid som spesialpedagog. 

For praktiske spørsmål kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no