Personvernerklæring kurs

Webinar for personale som jobber med barn som er blinde eller sterkt svaksynte 0-6 år

Kurset tar sikte på å etablere økt innsikt og forståelse for barn som er blinde eller sterkt svaksynte sine behov, og innføring i hvordan legge best mulig til rette rundt barnet.

Dato: Tirsdag 19. oktober 2021, kl. 0900 - 1530
Påmeldingsfrist: 17.10.2021
Målgruppe: Ansatte i barnehage, spesialpedagoger, PPT-rådgivere, foreldre og andre aktuelle fagpersoner.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Det er ingen kursavgift for fagpersoner som arbeider med brukere tilmeldt Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset vil være et dagwebinar med digitale, innspilte forelesninger. Deltakerne kan se på forelesningene i en periode fram til 24.10.2021. Innholdet i disse forelesningene vil gi en innføring i for eksempel:

• Synet og det betydning for utvikling og læring

• Barn som er blinde – selvaktelse og utvikling

• Bruk av taktile planer

•ADL

• Punktskrift

• Mobilitet

For påmeldte som mottar tjenester fra Statped kan det gis oppfølging etter webinaret gjennom lokal veiledning eller kurs der det er hensiktsmessig.

Kontaktinformasjon

 Kursledere:

Bernt Glomsaker, bernt.glomsaker@statped.no, 90614474

Malin Häggkvist Wallin, mahwa@statped.no, 99011207

Karen Grini, karen.grini@statped.no, 92435668

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator: 

Karen Sømhovd, karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

Merk at de digitale forelesningene vil være tilgjengelige til 25.10.2021.