Personvernerklæring kurs

Kurs for personale som jobber med barn som er blinde eller sterkt svaksynte 0-6 år, del 2

Kurset tar sikte på å etablere økt innsikt og forståelse for barn som er blinde eller sterkt svaksynte sine behov, og innføring i hvordan legge best mulig til rette rundt barnet.

Dato: Tirsdag 9. november - onsdag 10. november 2021, kl. 0900 - 1530
Påmeldingsfrist: 27.10.2021
Målgruppe: Ansatte i barnehage, spesialpedagoger, PPT-rådgivere, foreldre og andre aktuelle fagpersoner.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Det er ingen kursavgift for fagpersoner som arbeider med brukere tilmeldt Statped.

Kurset vil være en to dagers fysisk samling som bygger på webinaret 19.10.2021. Samlingen vil ha praktiske øvelser og refleksjonsoppgaver. Her vil vi vektlegge lek, inkludering, utforming av lekemateriell, mobilitet, ADL og IKT.

Kontaktinformasjon

Kursledere:

Bernt Glomsaker, bernt.glomsaker@statped.no, 90614474
Malin Häggkvist Wallin, mahwa@statped.no, 99011207

Karen Grini, e-post: karen.grini@statped.no, 92435668

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator: 
Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no