Personvernerklæring kurs

Elever med hørselstap i grunnskolen

Statped arrangerer digitalt kurs for grunnskoler som har eller får elever med hørselstap. Kurset har som mål å gi en forståelse av hva det kan innebære å leve med et hørselstap. Det skal gi kunnskap om hvordan man skal tilrettelegge undervisningen for å gjøre den tilgjengelig for alle, samt kunnskap om riktig bruk av tekniske hjelpemidler.  

Det vil bli sendt ut en forberedelsesdel, som skal gjennomføres av deltakerne i forkant av pedagogkurset. Lenke til forberedelsen sendes per epost i god tid før kurset. 

Dato: Torsdag 21. oktober 2021 kl. 12.00 - 15.00
Påmeldingsfrist: 14.10.2021
Målgruppe: Lærere, spesialpedagoger, assistenter, skoleledelse og PPT.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Webinaret er gratis.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset vil ta for seg tema som tilrettelegging, inkludering og psykososiale aspekter ved det å ha en hørselsvanske.

Det vil bli sendt ut en forberedelsesdel, som skal gjennomføres av deltakerne i forkant av kurset. Lenke til forberedelsen sendes per epost i god tid før kurset. 

Statped blir tilgjengelige for muntlige spørsmål i etterkant av kurset.  

Kontaktinformasjon

Hill Irene Remlo telefon 98426111 epost hill.irene.remlo@statped.no

Kontaktinfo påmelding kurs-midt@statped.no