Personvernerklæring kurs

Digitalt kurs om pedagogisk tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel i videregående skole

Lær hvordan du tilrettelegger opplæringen for alle, teoretisk og praktisk, når noen elever/lærlinger har et hørselstap. Kurset viser hvordan du inkluderer alle og bruker tekniske hjelpemidler riktig. Vi ser også på psykososiale aspekter ved å ha nedsatt hørsel.

Dato: Onsdag 3. november, kl. 1200 - 1430
Påmeldingsfrist: 01.11.2021
Målgruppe: Lærere, spesialpedagoger, assistenter, skoleledelse og PPT  
Sted: På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Slik er kurset organisert:

1. Forberedende del.
Dere vil få tilsendt en kompetansepakke med tilhørende refleksjonsoppgaver. Her får du grunnleggende kunnskap om elever/lærlinger med nedsatt hørsel. Forbered deg i det tempoet du selv ønsker. Hvis flere fra samme arbeidsplass melder seg på, kan dere gjøre refleksjonsoppgavene sammen.

2. Selve kursdagen 3. november 2021 kl. 12:00-14:30 

Del 1: Åpning og felles webinar kl. 12:00 for alle deltakerne.

Del 2: To parallelle webinar for studieforberedende og yrkesfag - velg hvor du vil delta når du melder deg på. 

Du kan chatte med rådgivere fra Statped i løpet av hele kursdagen.

Kontaktinformasjon

Trude Wensel Ellingsen telefon 957 55711 epost trude.wensel.ellingsen@statped.no

Andre merknader