Personvernerklæring kurs

Artikulatorisk bevissthet i leseopplæringen for elever med fonologiske vansker- en introduksjon til PAS-systemet

Artikulatorisk bevissthet kan være en støtte i i leseopplæringen for elever med fonologiske vansker. 

PAS (Piktografisk- Artikulatorisk Symbolsystem) er et læremiddel som kan brukes i leseopplæringen når elever har problemer med å automatisere forbindelsen mellom lyd og bokstav. Systemet brukes også i arbeid med artikulasjon.

Dato: Onsdagene 8. desember og 15. desember 2021, kl. 1300 - 1530
Påmeldingsfrist: 03.12.2021
Målgruppe: Logopeder, spesialpedagoger og lærere som arbeider med leseopplæring.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset går over to dager, begge dager fra kl. 1300-1530

Kurset er praktisk rettet og gir en innføring i artikulatorisk støtte i leseopplæringen og en introduksjon til symbolsystemet PAS. 

PAS-systemet viser hvordan språklyder dannes i munnen, og gjør det mulig for elever å se, kjenne og reflektere over hvordan man lager en språklyd og hva som er likt og ulikt mellom språklydene.

Kurset gir en innføring i hvordan PAS-systemet er bygget opp og eksempler på hvordan det brukes. Kurset inneholder praktiske øvelser der deltakerne får øve seg på å lese og skrive med PAS-symboler.

PAS-materiellet kan kjøpes via Statpeds nettbutikk på Statped.no

Kurset sendes som live-webinar. Lenke til webinar sendes ut på e-post i god tid før kurset starter.   

Kontaktinformasjon

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Aktuelle lenker
PAS-materiell