Personvernerklæring kurs

Barn med hørselstap i barnehagen

Statped arrangerer et grunnleggende kurs for pedagogisk personale som jobber med, eller skal jobbe med barn med hørselstap i barnehagen. Målet med kurset er å gi deltakerne grunnlag for å tilrettelegge for nedsatt hørsel, støtte språklig og sosial utvikling i et inkluderende fellesskap. 

 

Dato: Onsdag 1. desember 2021 kl 13:30- 15:30
Påmeldingsfrist: 15.11.2021
Målgruppe: Ansatte i barnehager, PPT, barnehageeiere
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Kurset er gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset består av to digitale deler, en opplæringspakke og en oppfølgende samling. 

Hoveddelen av kurset er opplæringspakken. Den gjennomføres når det passer for den enkelte i løpet av 2 uker i forkant av samlingen 1.desember. Lenke til opplæringsdelen sendes ut når påmeldingsfristen går ut. 

Kurset har som mål å gi en forståelse av hvordan man kan tilrettelegge for barn med nedsatt hørsel i barnehagen. Det skal gi grunnleggende kunnskap om:  

Nedsatt hørsel og konsekvenser av hørselstap (grunnleggende audiologi)  

Hvordan stimulere til utvikling av lytteferdigheter og talespråklig utvikling  

Språk og språkutvikling  

Samspill og kommunikasjon  

Nedsatt hørsel og psykisk helse  

I samlingen 1.desember møter dere rådgivere fra Statped. Der kan dere stille spørsmål, utdype forståelsen av opplæringspakken og eventuelt diskutere hvordan dette kan tilpasses til barnet du jobber med. Stikkord er erfaringsutveksling og refleksjon. Det er en fordel at flere, minst to fra hver barnehage deltar. 

Kontaktinformasjon

Ingun Vatne Paulsen

e-post: ingun.vatne.paulsen@statped.no

Mob: 98 65 49 18

Kontaktinfo påmelding: kurssorost@statped.no