Personvernerklæring kurs

Opplæring i og på tegnspråk i skolen

Kurs angående elever som skal ha opplæring etter §2-6 i opplæringsloven, eller der denne paragraften vurderes. Kurset er også åpent for nytilsatte som jobber med elever som allerede får opplæring etter §2-6.

Dato: Onsdag 16.februar 2022, kl 09.00- 13.00
Påmeldingsfrist: 03.02.2022
Målgruppe: Skoleledere og PP-rådgivere. Kurset er også åpent for lærere.
Sted: Videokonferanse, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis

Kurset vil gi informasjon om forskjeller og likheter på tegnspråk og tegnstøttet norsk og konsekvenser av å ha nedsatt hørsel. Det vil fokuseres på Kunnskapsløftet LK20 og §2-6 og Statpeds tjenester i den forbindelse.

Målet med kurset er at deltakerne får en forståelse av hva opplæring i og på tegnspråk innebærer for kommunen.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Siri Ness, siri.ness@statped.no hvis du har spørsmål om kurset.

For praktiske spørsmål om påmelding kan du kontakte Harriet Høyem Mo, harriet.hoyem.mo@statped.no.

Aktuelle lenker
www.sansetap.no
www.erher.no