Personvernerklæring kurs

Matematikk for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 3.-7. trinn

Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift. Kurset vektlegger spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist.

Dato: Tirsdag 7. desember kl. 0900 - 1500
Påmeldingsfrist: 01.12.2021
Målgruppe: Lærere og annet pedagogisk personale som underviser elever i matematikk på 3.-7. trinn, som bruker punktskrift.
Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Kurset er gratis. Deltagere må selv organsiere reise og eventuell overnatting og dekke utgifter knyttet til dette.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Innhold:

  • Metodikk og notasjon for matematikk i punktskrift
  • Bruk av digitale verktøy
  • Bruk av elektronisk læreverk (Word-bøker)
  • Figurer og konkreter i matematikk

 

Kontaktinformasjon

Kursledere:

Torbjørn Simmenes, tlf.: 95 97 27 24, e-post: Torbjorn.Simmenes@statped.no

Hilde Havsjømoen, tlf.: 90 60 54 15, e-post: Hilde.Havsjomoen@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt kurs-midt@statped.no

 

Andre merknader

På grunn av stor aktivitet på Statped denne dagen kan vi ikke garantere parkering hos oss.

Vi oppfordrer til å benytte kollektivtransport

Aktuelle lenker
Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler, se: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/blinde-sterkt-synshemmede/
Veilederen "Matematikk med leselist" https://www.statped.no/globalassets/fagomrader/syn/dokumenter_syn/matematikk_leselist_skriftserien_nr43.pdf