Personvernerklæring kurs

Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 8.-10.trinn og deres foresatte

Velkommen til elevkurs for elever ned nedsatt hørsel og deres foresatte! Etter en lengre periode uten elevkurs arrangerer vi i år elevkurs for alle elever på ungdomstrinnet. 

Dato: Tirsdag 15.februar 2022 kl 11:00 til torsdag 17.februar 2022 kl 14:00.
Påmeldingsfrist: 18.01.2022
Målgruppe: Elever på 8., 9. og 10.trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte.

Det skal foreligge vedtak om tjenester fra Statped før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allerede tjenester fra Statped er det ikke nødvendig med ny søknad. PPT og foresatte sender søknad i fellesskap

Sted: Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Elevene og foreldrene vil få hvert sitt kurs med tilpasset innhold.

På kurset skal vi blandt annet jobbe med temaene fremtid og overgang til videregående opplæring.

Kurset vil bli holdt på hotell. Kurs, kost og losji dekkes av Statped. Refusjon av reiseutgifter må avtales med kommunen i forkant av kurset.

 

Kontaktinformasjon

Informasjon om kurset: 

Astrid Flakk, e-post: astrid.flakk@statped.no, tlf. 95925197

Yngvild Rye, e-post: yngvild.rye@statped.no, tlf. 48236941

 Praktisk informasjon:

Beth Edvardsen, e-post: beth.edvardsen@statped.no, tlf. 99440032