Personvernerklæring kurs

Autisme. Webinar 13: Autisme og hørselstap

Webinaret handler om tilrettelegging for barn med hørselstap og autisme.

Webinaret er en del av en rekke med tema pedagogisk tilrettelegging for barn og unge innen autismespekteret. Du melder deg på hvert enkelt webinar. 

Dato: Onsdag 8. desember 2021, kl. 1430 - 1515
Påmeldingsfrist: 06.12.2021
Målgruppe: Webinaret passer for ansatte i barnehage, barneskole og PPT.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Kurset er gratis.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Webinaret omhandler pedagogisk tilrettelegging for barn med hørselstap og hvilke vurderinger som spesielt må tas hensyn til når barnet har hørselstap og autisme.

Webinaret retter seg primært mot barn med hørselstap og autisme i barnehage og småskolealder.

Kontaktinformasjon

Kontaktinfo påmelding: Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

Webinaret vil ikke være tilgjengelig i etterkant.