Personvernerklæring kurs

Spesialpedagogiske perspektiver på medbestemmelse og læring hos mennesker med multifunksjonshemming

Multikonferansen 17.-18.februar blir endret fra å være et fysisk arrangement, til å bli digitalt. Dette på grunn av koronasituasjonen. 

Mer detaljert informasjon er lagt ut på Statped

Kurset omhandler god praksis og godt livsinnhold i møte med mennesker med store bistandsbehov. 

 

 

Dato: Torsdag 17. februar kl. 09.00 - 15.00
Påmeldingsfrist: 17.02.2022
Målgruppe: Dette er et kurs som er aktuelt for PP-tjenester og habiliteringstjenester, for ansatte i barnehage og skole, for foreldre, og for andre som har i oppgave å skape godt livsinnhold for mennesker med multifunksjonshemming. 
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis

Foreleserne berører en rekke temaer som er viktige når gode og lærerike hverdager skal  skapes, i barnehagen, på skolen og på andre livsarenaer.

 

Kontaktinformasjon

Kurrsansvarlig Knut Slåtta; e-post;  knut.slatta@statped.no