Personvernerklæring kurs

Spesialpedagogisk leseopplæring - helhetslesing

Digital versjon av kurset Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av helhetslesing, primært beregnet på lærere som jobber med elever med dysleksi eller forsinket leseutvikling.

Dato: Torsdagene 6., 13. og 27. januar 2022. Kl. 1330 - 1600 alle dagene
Påmeldingsfrist: 04.01.2022
Målgruppe: Spesialpedagoger, kontaktlærere med lesesvake elever i klassen, leseveiledere og deltakere fra PPT som ønsker å bistå skolen i arbeid med å tilrettelegge for elever med lese- og skrivevansker.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kursinnholdet omfatter teori om leseutvikling, arbeid med case, planlegging og gjennomføring av intensive lesekurs og andre tiltak. Vi vil fokusere på hvordan man kan identifisere spesialpedagogiske behov hos elever med lese- og skrivevansker (dysleksi) og hvordan man kan iverksette tiltak på riktig nivå.

Kurset er praktisk rettet med oppgaver underveis og vi oppfordrer også til noe mellomarbeid mellom kursdagene.

Kurset går over tre dager: torsdag 6. januar, torsdag 13. januar og torsdag 27. januar, alle dager fra kl. 1330 til ca. kl. 1600. 

Lenke til kurset og aktuelt materiell blir sendt ut pr. e-post et par dager før kursstart. 

Kontaktinformasjon

Ansvarlige: Anne Cathrine Thurmann-Moe og Eli Hekland

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, tlf.  90787782, e-post: karen.somhovd@statped.no

  

Aktuelle lenker
Heftet "Spesialpedagogisk leseopplæring" bør lastes ned fra Statped.no før kursstart og deltakerne anbefales å gjøre seg kjent med innholdet før kurset. Klikk på denne lenken og du kommer rett til heftet:  Hefte