Personvernerklæring kurs

Lær å lage taktile symboler og taktile planer

Workshop/ praktisk kurs for ansatte i barnehage/ skole/ avlastningsbolig/ PPT samt andre fagpersoner.

På denne workshopen vil du lære hvordan du kan lage taktile symboler /planer tilpasset den enkelte bruker.

Dato: Tirsdag 22.mars 2022fra kl 9:30 til kl. 15:00
Påmeldingsfrist: 01.03.2022
Målgruppe: Workshop/ praktisk kurs for ansatte i barnehage/ skole/ avlastningsbolig/ PPT samt andre fagpersoner
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: gratis

Personer med nedsatt syn og/eller kombinerte sansetap har vanskeligheter med informasjonstilegnelse.  

Taktile symboler og planer kan være en støtte ved forberedelser til aktiviteter og gjøremål i løpet av hverdagen.

På denne workshopen vil du lære hvordan du kan lage taktile symboler /planer tilpasset den enkelte bruker.

Det blir mulighet for erfaringsdeling med andre.

Kontaktinformasjon

Arrangører: Hege Krogh Francke, e-post: hege.krog.francke@statped.no

Anne Sofie Fjær Løvbrøtte, e-post: anne.lovbrotte@statped.no 

Aktuelle lenker
Her kan du lese mer om taktile planer. https://www.statped.no/laringsressurser/syn/taktile-symboler-og-planer/