Personvernerklæring kurs

Kurs for elever på 1.- 4. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte

Statped midt inviterer til elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 1.-4. trinn

 

Dato: Tirsdag 8. februar fra kl 12:00 til torsdag 10. februar kl 12:00.
Påmeldingsfrist: 28.01.2022
Målgruppe: Kurset er for elever i grunnskolen som primært bruker norsk talespråk, og deres foresatte.
Sted: Quality Hotel Panorama, Ivar Lykkes veg 1 A, 7075 Tiller, Trondheim
Pris: Det er ingen kursavgift

Mål

Målet er å gi kunnskap om hørsel og tilrettelegging samt å fremme identitet gjennom vennskap og relasjonsbygging.

Inntak

NB! Endring av rutiner: For deltagelse på elevkurs, må PPT fra nå av ha søkt om kurs via skjema individbaserte tjenester på vegne av eleven. 

Det er 12 elevplasser på kurset, ekskl. foresatte. På grunn av smittesituasjonen er det kun plass til en foresatt pr elev.

Ved stor interesse kan vi derfor ikke garantere at alle påmeldte får plass. Kursansvarlig sender epost med informasjon om dette etter inntaksmøte.

Det sendes ut automatisk bekreftelse på at søknad om kurs er mottatt. Merk at endelig bekreftelse på kursdeltagelse sendes ut i en egen e-post. 

Botilbud

Tilreisende elever og foresatte får tilbud om å bo på hotell. Statped midt dekker utgifter i forbindelse med kurset fra kursstart til kursslutt.  

Kostnader og utgifter                 

Reiseutgifter dekkes av den enkelte, eller etter inngått avtale om dekking av reiseutgifter med bostedskommunen før kursdeltakelse. Foresatte har rett på opplæringspenger ved deltakelse på foreldrekurs i forbindelse med oppholdet.

 Koronasituasjonen

Kurset vil gjennomføres med hensyn til, og fokus på, smittevern. Situasjonen rundt koronapandemien bringer fremdeles med seg usikkerhet, og kurset kan derfor bli avlyst på kort varsel

Kontaktinformasjon

For spørsmål ta kontakt med Gina Marte Bygdås Gjelhus, telefon 971 81 565  

e-post:  gina.gjelhus@statped.no

Kontaktinfo ang påmelding; kurs-midt@statped.no