Personvernerklæring kurs

Matematikkvansker: Forståelse, utredning og tiltak

Kurset er beregnet på ansatte i PP-tjenesten og skolen. Det vil bli presentert en forståelse av matematikkvansker, både som spesifikk vanske og som del av et sammensatt vanskebilde. Det vil være fokus på hva som bør være med i en kartlegging/utredning av matematikkvansker, samt gis forslag til egnede tiltak. 

Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

Dato: 28.- 29. september 2022, kl. 0900 - 1530
Påmeldingsfrist: 21.09.2022
Målgruppe: Ansatte i PP-tjeneste og skole
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 1200,- inkl. enkel lunsj

Mål for kurset

Kursdeltakerne skal dra hjem med

  • en bredere forståelse av fagområdet matematikkvansker
  • bedre forutsetninger for å vurdere hvem som er i risiko for å utvikle matematikkvansker
  • mer kunnskap om kartlegging og utredning av matematikkvansker der matematikkvansker er en del av et mer komplekst vanskebilde
  • kjennskap til hensiktsmessige tiltak ut i fra forskjellige utfordringer i matematikkfaget
  • innspill til hvordan en kan tilrettelegge matematikkopplæringen i tråd med forventningene og mulighetene i Fagfornyelsen, med målsetting om å inkludere flest mulig av elevene i den ordinære undervisningen

Kontaktinformasjon

Kurset holdes av:

Irina Jensø (kursansvarlig), e-post: irina.jenso@statped.no 

Siri Grytøyr, e-post: siri.grytoyr@statped.no

Irina og Siri er begge seniorrådgivere i avdeling for sammensatte lærevansker og har spisskompetanse på matematikkvansker.

For praktiske spørsmål kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no 

 

Andre merknader

Det arbeides for å lage et digitalt kurs, men det er foreløpig usikkert når dette blir klart og kan arrangeres.