Personvernerklæring kurs

Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

Dagskurs med innføring i administrasjon og tolkning av den siste utgaven av Leiter som kom ut i USA i 2013 og på norsk i 2016.

Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Dato: Fredag 9. september 2022, kl. 0900 - 1530
Påmeldingsfrist: 26.08.2022
Målgruppe: Pedagoger, psykologer og andre med formell testkompetanse på masternivå
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr. 1500,- inkl. enkel lunsj

Leiter-3 består av en kognitiv profil og oppmerksomhets- og minneprofil. Testen administreres nonverbalt. Kurset gir en innføring i bruk av testen og gjennomgang av deltestene, en oversikt over kognitive funksjoner og prosesser testen kartlegger, og tolkning av resultater. 

Kontaktinformasjon

Kursansvarlig espen.egeberg@statped.no

For praktiske spørsmål kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, e-post karen.somhovd@statped.no