Personvernerklæring kurs

Inspirasjonsdag om matematikkvansker – med fokus på god praksis

Statped ønsker velkommen til en fagdag med fokus på matematikkvansker og god praksis. Hvordan kan vi jobbe på en måte som inkluderer alle elever i matematikkundervisningen, og som skaper motivasjon også hos de som strever i faget? 

Dato: Onsdag 19. oktober 2022, kl. 0900 - 1530
Påmeldingsfrist: 12.10.2022
Målgruppe: Pedagoger i PPT og skole, samt studenter. 
Sted: Quality Hotel Strand Gjøvik, Strandgata 15, 2815 Gjøvik
Pris: 600,- inkl. lunsj

09.15-09.55: Registrering

10.00-10.10: Kunstnerisk innslag

10.10-10.20: Åpning

Walter Frøyen er divisjonsdirektør i Statped. Frøyen er utdannet lærer og cand. paed fra Universitetet i Oslo.  Han har jobbet som forsker og avdelingsdirektør for PPT og spesialskoler i Oslo. Frøyen er også forfatter av fagbøker og fagartikler.

10.20-11.00: Hva med tallene? Individuelle forskjeller i matematikkferdigheter og kjennetegn på matematikkvansker.

Terje Ulv Throndsen er spesialpedagog og stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Throndsen mottok Undervisningsprisen i 2021. Throndsen viser et brennende ønske om å vekke interesse for samt øke kompetanse knyttet til matematikkvanskefeltet. Han forsker til daglig på individuelle forskjeller og matematikkutvikling, og videre samspillet mellom ferdigheter, motivasjon og emosjonelt velvære.

11:05-11.20: Pause 

11:20-12.00: Hva med tallene? Individuelle forskjeller i matematikkferdigheter og kjennetegn på matematikkvansker

Terje Ulv Throndsen (forts.)

12.00-12.45: Lunsj 

12.45-13.30: Matematikkvansker og tilrettelegging på digitale flater.

Elin Brandshaug og Bente Moen Kristiansen er seniorrådgivere i avdeling for sammensatte lærevansker. De veileder i bruk av digitale læringsressurser i spesialpedagogisk og inkluderende undervisning.

13.30-14.15: Pause 

14.15-15:15: Matematikk for alle. Arbeid med klasser og barn med
                     matematikkvansker. 

Håvard Tjora er utdannet allmennlærer, har jobbet mye med matematikk og barn med matematikkvansker. Han har et brennende engasjement for barn og læring. Håvard er for mange kjent som Norges "superlærer" fra TV-serien "Blanke ark." Han har også publisert boka "Mattemagi" med morsomme, magiske, praktiske og nyttige matematikkøvelser for trent og utrent. 

15:15-15:20: Avslutning v/avdelingsleder Heidi Enger

Kontaktinformasjon

For praktisk informasjon kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no