Personvernerklæring kurs

Lær å lage taktile symboler og taktile planer

Workshop/ praktisk kurs for ansatte i barnehage/ skole/ avlastningsbolig/ PPT samt andre fagpersoner.

På denne workshopen vil du lære hvordan du kan lage taktile symboler /planer tilpasset den enkelte bruker.

Dato: Tirsdag 30. august 2022, kl. 0930 - kl.1500
Påmeldingsfrist: 28.08.2022
Målgruppe: Workshop/ praktisk kurs for ansatte i barnehage/ skole/ avlastningsbolig/ PPT samt andre fagpersoner
Sted: Statped, Heimdal, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Gratis

Personer med nedsatt syn og/eller kombinerte sansetap har vanskeligheter med informasjonstilegnelse.  

Taktile symboler og planer kan være en støtte ved forberedelser til aktiviteter og gjøremål i løpet av hverdagen.

På denne workshopen vil du lære hvordan du kan lage taktile symboler /planer tilpasset den enkelte bruker.

Det blir mulighet for erfaringsdeling med andre.

 

Kontaktinformasjon

For spørsmål om påmelding kontakt :linda.bredal@statped.no

Arrangører: Gøran Forsgren, e-post: gøran.forsgren@statped.no

Anne Sofie Fjær Løvbrøtte, e-post: anne.lovbrotte@statped.no 

Aktuelle lenker
Her kan du lese mer om taktile planer. 
Taktile symboler og planer