Personvernerklæring kurs

Matematikk for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 8.-13. trinn

Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift. Det vektlegges spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist.

Dato: Onsdag 31. august 2022, kl. 0900 - torsdag 1. september 2022, kl. 1500
Påmeldingsfrist: 23.08.2022
Målgruppe: Lærere og annet pedagogisk personale på ungdomstrinnet og i videregående opplæring som underviser elever i matematikk på 8.-13. trinn, som bruker punktskrift.
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis for pedagogisk personale som arbeider med elever som er tilmeldt Statped. Statped dekker ikke utgifter til kost, reise og overnatting i forbindelse med kurset.

Innhold:

  • Metodikk og notasjon for matematikk i punktskrift
  • Bruk av elektronisk læreverk (Word-bøker)
  • Digitale verktøy og kalkulatorløsninger
  • Bruk av regneark med leselist
  • Geometri og grafisk framstilling / tegning
  • Programmering/koding
  • Tiltak og tilrettelegging ved prøver og eksamen

 

Kontaktinformasjon

Kursledere:

Oddvar Øyan, tlf. 413 93 968, e-post: Oddvar.Oyan@statped.no

Hilde Havsjømoen, tlf. 906 05 415, e-post: hilde.havsjomoen@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Aktuelle lenker
Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler