Personvernerklæring kurs

Fjernundervisning for elever tegnspråk skoleåret 2022-23

Alle elever som har et enkeltvedtak om deltidsopplæring i Statped, har tilbud om fjernundervisning i liten gruppe, en gang i uken. Denne påmeldingen sikrer at Statped har riktig kontaktinformasjon til skolene. 

Dato: Skoleåret 2022 - 2023 ( 01.08.2022 - 30.06.2023 )
Påmeldingsfrist: 01.06.2023
Målgruppe: Skoler som har elever som deltar i  fjernundervisning i tegnspråk
Sted: Videokonferanse, På din PC, nettbrett eller mobil – Ingen
Pris: Gratis

For at fjernundervisning skal kunne gjennomføres, må skolen legge til rette for dette. Det gjelder både utstyr og programvare/brannmur. Dersom det oppstår tekniske problemer må Statpeds it-avdeling ha informasjon om hvem som kan kontaktes for å løse utfordringer, slik at undervisningtilbudet ikke stopper opp. 

I denne påmeldingen er det skolen som meldes på, ikke den enkelte elev. 

Aktuelle lenker
Deltidsopplæring i tegnspråk for grunnskoleelever