Personvernerklæring kurs

Digitalt kurs om pedagogisk tilrettelegging for lærere med elever med nedsatt hørsel i videregående opplæring

Kurset gir innføring i hvordan skolen kan tilrettelegge opplæringen når du har en elev med nedsatt hørsel. 

Dato: Tirsdag 13. september kl. 09.00 - 11.00
Påmeldingsfrist: 09.09.2022
Målgruppe: Kurset er for lærere, spesialpedagoger, assistenter, skoleledelse og PPT i videregående opplæring.
Sted: På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Kurset er gratis.

Kurset består av to deler; en forbererende del og en oppfølgende digital samling. 

1. Forberedende del 

Ved påmelding, vil det bli tilsendt et forarbeid som gjennomføres når det passer den enkelte. Denne gir grunnlag for den digitale samlingen. 

Omfang: ca. 45 min

2. Digital samling 13. september 2022 kl. 09:00-11:00

  • Audiopedagogisk tilrettelegging
  • Mulige konsekvenser av å ha et hørselstap
  • To elever deler sine erfaringer

Møt Statpedrådgivere og andre kursdeltakere for å diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til tema. Her vil det bli mulighet for erfaringsutveksling. 
Send gjerne inn problemstillinger på e-post i forkant. 

Kontaktinformasjon

Silje Therese Westgård
Telefon: 930 40 973
E-post: silje.therese.westgaard@statped.no

Aktuelle lenker
Tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel i videregående skole