Personvernerklæring kurs

Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

Kurset gir en grunnleggende innføring i synspedagogisk tilrettelegging for en elev som bruker punktskrift. Målet med kurset er å gi økt forståelse for noen av behovene og forutsetningene for selvstendighet og likeverdig deltakelse. 

Dette kurset bygger på Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 1. For å få godt utbytte av del 2 av kurset, anbefaler vi at du har gjennomført del 1. Du kan fortsatt melde deg på kursets første del og gjennomføre det i forkant.

Kurset arrangeres i Oslo 6.-8. september 2022 og i Trondheim 13.-15. september 2022. Du velger tid og sted i påmeldingsskjemaet. 

Dato: 06.-08.09.2022 kl. 09.00-16.00 i Oslo. 13.-15.09.2022 kl. 09.00-16.00 i Trondheim.
Påmeldingsfrist: 26.08.2022
Målgruppe: Pedagogisk personale i grunnskole og videregående skole som arbeider med elever som bruker punktskrift. Kurset kan også være aktuelt for PP-rådgivere, skoleledere, ansatte på SFO/AKS, rådgivere, sosiallærere og annet personale i skolen som arbeider med elever som bruker punktskrift.

 

Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Deltagere må selv bestille reise og eventuell overnatting. Statped dekker ikke utgifter til reise, kost og overnatting.

Kursinnhold: sosial læring, selvstendighet, punktskrift, mobilitet og IKT (leselist eller Sarepta). Kurset har hovedvekt på opplæring etter Opplæringslovens §§2-14 og 3-10, og legger stor vekt på praktiske øvelser.

IKT består av leselist eller Sarepta. Du må velge ett av alternativene ved påmelding. NB! Sarepta tilbys kun i Oslo 6.-8. september.

  • Leselist er en fysisk enhet som kobles til datamaskinen og omformer teksten på datamaskinen til punktskrift.
  • Sarepta er et multimediabasert dataprogram for læring og kommunikasjon som er utviklet for elever med sammensatte vansker. Ved hjelp av programmet kan man sette læringen i system og skape forutsigbarhet for eleven.

Er du usikker på hvilket alternativ du skal velge, ta kontakt med din kontaktperson i Statped. 

Læringsutbytte: 

  • Utvikle nødvendige ferdigheter til å kunne gi opplæring i punktskrift, nødvendige tekniske hjelpemiddel og mobilitet. 
  • Utvikle ferdigheter i tilrettelegging for elever som bruker punktskrift 
  • Kjenne til hvordan elevens forutsetninger og betydningen av kompenserende ferdigheter kan ha for eleven sin selvstendighet, delaktighet og inkludering i skolehverdagen.  
  • Reflektere over sosial utvikling og inkludering for elever som bruker punktskrift, og vurdere ulike pedagogiske tiltak for å bidra til sosial utvikling og inkludering. 

 

Kontaktinformasjon

Kursledere: 

Marie Sverdrup, marie.sverdrup@statped.no (Oslo), Torbjørn Simmenes, torbjorn.simmenes@statped.no (Trondheim) 

For praktisk informasjon kontakt kurs@statped.no

Andre merknader

Program sendes i epost nærmere kursstart. 

Ved færre enn 8 deltakere vil kurset bli avlyst. Ved stor interesse vil det settes opp ekstra kurs. 

Kurset bygger på Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 1 (digitalt kurs i KS Læring). Den digitale delen av kurset kan gjennomføres når som helst frem til kursstart. 

Aktuelle lenker
Lenke til del 1 av kurset.