Personvernerklæring kurs

Kurs for personale til barn med hørselstap i barnehagen

Statped arrangerer grunnleggende kurs for pedagogisk personale som jobber med, eller skal jobbe med barn med hørselstap i barnehagen. Målet med kurset er å gi deltakerne grunnlag for å tilrettelegge for nedsatt hørsel, støtte språklig og sosial utvikling i et inkluderende fellesskap. 

Dato: Onsdag 21. september 2022 kl. 13.30 - 15.30
Påmeldingsfrist: 07.09.2022
Målgruppe: Målgruppe: Ansatte i barnehagen, PPT og barnehageeier
Sted: Webinar, your PC, tablet or phone
Pris: Gratis

Kurset består av to deler, en opplæringspakke og en oppfølgende samling. Hoveddelen av kurset er opplæringspakken. Den gjennomføres når det passer for den enkelte og blir sendt ut ved påmelding.

I samlingen møter dere rådgivere fra Statped. Der kan dere stille spørsmål, utdype forståelsen av opplæringspakken og eventuelt diskutere hvordan dette kan tilpasses til barnet du jobber med. Stikkord er erfaringsutveksling og refleksjon. Det er en fordel at flere fra hver barnehage deltar. Det er ingen begrensning på antall deltakere fra hvert arbeidssted. 

Kurset har som mål å gi en forståelse av hvordan man kan tilrettelegge for barn med nedsatt hørsel i barnehagen. 

Kurset skal gi grunnleggende kunnskap om:  

  • nedsatt hørsel og konsekvenser av hørselstap (grunnleggende audiologi)  
  • hvordan stimulere til utvikling av lytteferdigheter og talespråklig utvikling  
  • språk og språkutvikling  
  • samspill og kommunikasjon  
  • nedsatt hørsel og psykisk helse  

Lenke til opplæringspakken og samlingen sendes til oppgitt epostadresse ved påmelding.

Kontaktinformasjon

Kursansvarlig Ingunn Valde Sæter, E-post: ingunn.valde.saether@statped.no

 

Aktuelle lenker
https://www.statped.no/horsel/