Personvernerklæring kurs

Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 3 uke 3/2023

Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset er en oppfølging av trinn 1 og 2. 

Dato: Mandag 16. januar - fredag 20. januar 2023
Påmeldingsfrist: 19.12.2022
Målgruppe: Alle som ønsker å lære det grunnleggende i norsk tegnspråk.

Ansatte i skoler og barnehager vil bli prioritert.

Sted: Statped, Statens Hus, Lagårdsveien 44 , 4010 Stavanger
Pris: Gratis for deltakere som følger barn tilmeldt Statped. For andre kr 2500,- pr kursuke.

Undervisningen bygger på en kommunikativ tilnærming til språkinnlæring hvor kursdeltaker er aktiv.

Gjennom ulike praktiske øvelser lærer man grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i norsk tegnspråk. 

Kurset inneholder tegninnlæring og noe grammatikk. Undervisningsformen vil være en blanding av direkte undervisning og ulike oppgaver individuelt og i grupper. 

 

Kontaktinformasjon

For spørsmål kontakt: Lene Cecilie Lindberg Fuglestad, e-post: lene.cecilie.lindberg.fuglestad@statped.no 

Andre merknader

Programmet sendes ut til påmeldte deltakere etter at påmeldingsfristen har gått ut. 

Dette er det tredje kurset i kursrekken. Kurset ligger tilgjengelig i kurskalenderen for påmelding.

 

Aktuelle lenker
www.erher.no/
https://www.acm.no/tegnstart/web/#velkommen
Tegnordbok