Personvernerklæring kurs

Digitalt innføringskurs i tegnspråk og tegnspråklig kommunikasjon

Grunnleggende digitalt innføringskurs i norsk tegnspråk. Dette er det første av en kursrekke på til sammen tre uker.  Kursene følger trinnvis oppbygging. Det er likevel mulig å delta på enkeltkurs dersom ønskelig.

Andre uke gjennomføres i uke 43, se egen påmelding til dette.

Den tredje uken i kursrekken settes opp tidlig vår 2023. Dato for den tredje kursuken legges i kurskalender tidlig høst 2022.

Dato: Mandag 12. september kl. 08.30 - fredag 16. september kl. 14.30
Påmeldingsfrist: 28.08.2022
Målgruppe: Pedagoger og andre som ønsker å lære norsk tegnspråk. 

Ansatte i barnehager og skoler vil bli prioritert dersom kurset blir fulltegnet.

Sted: På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis for lærere/nettverk tilknyttet barn som mottar tjenester fra Statped. Ellers kr 800,- pr. uke

Kurset blir gjennomført på læringsplattformen Canvas.

Innhold på kurset:  tegninnlæring, setningsoppbygging og noe tegnspråkgrammatikk.
Undervisningsformen vil være en blanding av direkte undervisning, praktiske øvelser, selvstudium og gruppesamtaler.

Kursdeltakere må ha tilgang til PC/laptop, helst med eksternt webkamera. God internettforbindelse er en forutsetning for å ha utbytte av kurset. 

Kontaktinformasjon

Wenche Hauge, wenche.hauge@statped.no

kontakt ang påmeldiger ta kontakt med kurs@statped.no

 

 

 

Andre merknader

Deltakere vil bli invitert inn i læringsplattformen Canvas etter at påmeldingsfristen er gått ut. Program for kurset vil bli publisert der.

Pedagogisk personale/nettverk til barn som mottar tjenester fra Statped, får kurset gratis. For andre er prisen kr 800,- pr uke. 

 

Aktuelle lenker
www.erher.no
https://www.acm.no/tegnstart/web/#velkommen
www.tegnordbok.no