Personvernerklæring kurs

Tegnspråk for personale i skole og barnehage Trinn 1-3

Kursrekken "Tegnspråk for personale i skole og barnehage" har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk.

 

Dato: Oppstart torsdag 20. oktober kl. 10.
Påmeldingsfrist: 28.09.2022
Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis når deltakelse er knyttet til barn som mottar tjenester fra Statped. Ellers kr 1200.- pr trinn, dvs. kr 3600,- for hele kurset.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Dette grunnkurset består av 3 deler, trinn 1-3, for nybegynnere. Hver samling er på 2 dager, til sammen 6 dager. Kurset holdes om høsten og om våren. Påmelding gjelder for alle 3 trinn.

Kursdatoene er:

     Trinn 1: 20.-21.10.2022

     Trinn 2: 17.-18.11.2022

     Trinn 3: 08.-09.12.2022

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om kurset, kan du kontakte Hilde Holtsmark, e-post hilde.holtsmark@statped.no eller Vanja Hellevik, e-post: vanja.hellevik@statped.no.

Har du praktiske spørsmål om påmelding, kan du kontakte kurs@statped.no.

Aktuelle lenker
Litt om tegnspråk fra Språkrådet
Pedagogiske tips i barnehage/grunnskole/videregående: Erher
Et sted å finne tegn i hverdagen: Tegnordbok