Personvernerklæring kurs

Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 2 uke 2/2023

Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. 

Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 kursuker der hver uke har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at kursrekken følger en trinnvis oppbygging, og at dette kurset er en oppfølging av trinn 1.

Dato: Mandag 9. januar kl. 09.00 - fredag 13. januar 2023 kl. 14.00
Påmeldingsfrist: 19.12.2022
Målgruppe: Alle som ønsker å lære det grunnleggende i norsk tegnspråk.

Ansatte i skoler og barnehager vil bli prioritert ved fulltegnet kurs.

Sted: Nattland oppveksttun, Merkurveien 30, 5098 Bergen
Pris: Kr 2500,- pr kursuke. Gratis for deltakere som følger opp barn som er tilmeldt Statped, etter innmeldt kurskode.

Undervisningen bygger på en kommunikativ tilnærming til språkinnlæring hvor kursdeltaker er aktiv.

Gjennom ulike praktiske øvelser lærer en grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i norsk tegnspråk.

Kurset inneholder tegninnlæring og noe grammatikk. Undervisningsformen vil være en blanding av direkte undervisning og ulike oppgaver individuelt og i grupper. 

Kontaktinformasjon

For spørsmål, ta kontakt med:
Wenche Hauge, wenche.hauge@statped.no

Kontakt ang påmelding kurs@statped.no

Andre merknader

Deltakere vil få tilgang på læringsplattformen Canvas etter at påmeldingsfristen har gått ut. Program vil bli lagt ut der. 

Da læringsplattformen skal brukes i undervisningen, er det ønskelig at deltakere har med egen laptop. Statped har Ipad som kan lånes ved behov.

Dette er det andre kurset i en rekke på tre. Kurs 1 vil avholdes i uke 47- 2022, og kurs 3 i uke 3 - 2023. Kurset ligger tilgjengelig i kurskalenderen for påmelding.

Aktuelle lenker
www.erher.no/
https://www.acm.no/tegnstart/web/#velkommen
Tegnordbok