Personvernerklæring kurs

Brukerkonferanse 2023

Konferansen er utviklet i samarbeid med brukerorganisasjonene og er en årlig konferanse for representanter i Statpeds nasjonale brukerråd, de faglige brukerrådene, ungdomsråd og andre representanter fra brukerorganisasjonene. Konferansen er åpen for andre samarbeidspartnere og øvrige interesserte.

Dato: Onsdag 8. november 2023, kl. 10:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 18.09.2023
Målgruppe: Statpeds brukermedvirkningssystem, brukerorganisasjoner og relevante samarbeidspartnere
Sted: Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias gate 15, 0191 Oslo
Pris: 1500,- inklusive lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Tema for årets konferanse er

- Fullføringsreformen og gjennomføring av videregående opplæring

- Vurderingspraksis og vurdering i fag

- Kompetanseløftet og kompetanseutvikling i barnehage og skole

 

Program og informasjon om konferansen

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om konferansen kontakt, Anne Mali Tharaldsteen på e-post: anne.mali.tharaldsteen@statped.no, mobil 926 13 288

Andre merknader

Hvis du har behov for overnatting må du bestille og betale rom selv.