Personvernerklæring kurs

Kurslederkurs: Ett skritt foran trinn 4 -Tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling

Ett skritt foran 4 er et kurs for de som selv skal holde kurs om tegn som støtte. Dets innhold og pedagogikk er innenfor Karlstad modellens tanker om språk, språkutvikling og språktrening.

Dato: Onsdag 4. februar kl. 09.00-1630 og torsdag 5. februar kl. 09.00-15.30
Påmeldingsfrist: 19.01.2015
Målgruppe: Personer som arbeider med barn med ulike språkvansker og som har kjennskap til tegn og tegn som støtte eller NMT (norsk med tegnstøtte) og som selv ønsker å holde kurs i tegn som støtte.
Sted: Statped sørøst, Vitaminveien 1A, Storo, 0485 Oslo
Pris: Kr 1.500,- inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Det overordnede målet med Ett skritt foran 4 er å skape stimulerende tegnmiljøer for barn, unge og voksne som er på vei mot den utbygde grammatikken. Målgruppen er barn som har språkvansker eller en utviklingshemming og som har behov for ASK. Hensikten er at barna skal utvikle et talespråk og at tegn skal være en støtte i den daglige kommunikasjonen og samtidig være et pedagogisk verktøy i språkopplæringen. Formålet er at kursholderne skal kunne inspirere og hjelpe de voksne i barnas/unges/voksnes daglige miljø til å være gode modeller gjennom å bruke tegn, få kunnskap om kommunikasjon og få en innføring i språkutvikling.

Kontaktinformasjon
Arlene Temte: arlene.temte@statped.no Ena Heimdahl: ena.heimdahl@statped.noBodil Fleischer(kurskoordinator: bodil.fleischer@statped.no

Aktuelle lenker
www.ettskrittforan.no