Personvernerklæring kurs

Frokostseminar om dysleksi 14.11.2018

Statped inviterer til frokostseminar om ny forskning og dysleksi

Dato: Onsdag 14. november 2018, kl. 0830 - 1000. Enkel frokost serveres mellom kl. 0800 - 0830
Påmeldingsfrist: 13.11.2018
Målgruppe: Alle interesserte.
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Anne Cathrine Thurmann-Moe presenterer foreløpige funn fra sitt doktorgradsarbeid om artikulatorisk støtte i leseopplæringen. Prosjektet er todelt og prøver ut hvorvidt artikulatorisk tilnærming i den grunnleggende leseopplæringen fungerer for A: elever med alvorlig dysleksi og B: elever på første klassetrinn med forsinket språkutvikling. Prosjektet er delfinansiert av NRF og er et samarbeid mellom Statped og Institutt for spesialpedagogikk.

Logoped Anette Andresen presenterer funn fra sitt doktorgradsarbeid om hvordan tiendeklassinger med dysleksi takler multimedielæring. Studien er gjennomført i regi av Institutt for spesialpedagogikk, UIO

Avslutningsvis legges det opp til en felles diskusjon med utgangspunkt i innleggene.