Personvernerklæring kurs

Frokostseminar om skolefravær

Statped inviterer til frokostseminar om skolefravær. Utfordringer og muligheter. Hva vet vi om elever som har skolefravær og hvilke erfaringer har Statped gjort seg? 

Dato: Onsdag 27. februar kl. 0830-1000. Enkel frokost serveres kl. 0800-0830.
Påmeldingsfrist: 26.02.2019
Målgruppe: Åpent for alle.
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Robin Ulriksen er forsker i Statped. Ulriksen gjennomfører en tiltaksstudie for å forebygge alvorlig skolefravær i videregående skoler i Nord-Norge. Han vil presentere forskning på omfang av skolefravær, hvilke konsekvenser skolefravær kan ha, hva sier forskningen og hva rapporterer elevene selv.

Maren-Johanne Nordby er Seniorrådgiver i avdeling for Sammensatte læringsvansker i Statped. Hun vil presentere hvilke erfaringer Statped har i arbeidet med elever med nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, Tourettes syndrom og autismespekterforstyrrelser og skolefravær. Hvilke erfaringer har Statped når det gjelder å kartlegge og å sette inn tiltak for denne elevgruppen. 

Avslutningsvis legges det opp til en felles diskusjon med utgangspunkt i disse innleggene.

Kontaktinformasjon

Avdelingsdirektør Lise Kristoffersen.

Spørsmål om påmelding tas med kursadministrator Åse Engeland, aase.engeland@statped.no.