Personvernerklæring kurs

Tegnspråk - oppfølgingskurs for personale i skole og barnehage

Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Har du behov for repetisjon, eller ønsker du å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

Dato: Mandag 9. desember 2019, kl. 1000 - tirsdag 10. desember 2019, kl. 1500
Påmeldingsfrist: 14.11.2019
Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr. 1 200,- inklusive enkel lunsj og kaffe/te. Kurset er gratis for personer som arbeider med brukere som er tilmeldt Statped, og har fått korskode.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Målet er å gi ansatte i skole og barnehage økt kunnskap i tegnspråk og visuell kommunikasjon.

Påbygningskurset er et faglig møtested for personale som underviser hørselshemmede barn – hvor man får språklig påfyll og oppdatering i tegnspråk.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om kurset, kan du kontakte Grete Høie, epost grete.hoie@statped.no

Har du praktiske spørsmål om påmeldingen, kan du kontakte kursadministrator Harriet Høyem Mo, harriet.hoyem.mo@statped.no

 

Andre merknader

Linje 2 på T-banen, Østeråsbanen, går til Hovseter. Statpeds lokaler ligger rett ved stoppestedet.

Aktuelle lenker
Litt om tegnspråk fra Språkrådet
Deltakelse og tilrettelegging som berører hørselstap: Sansetap
Pedagogiske tips i barnehage/grunnskole/videregående: Erher
Tegnordbok