Personvernerklæring kurs

Om å undervise i engelsk når eleven har hørselstap

Statped sørøst arrangerer kurs for lærere som underviser hørselshemmede i engelsk i grunnskolen og i videregående skole. Kurset gir en innføring i utfordringer en elev med hørselstap møter i engelskundervisningen, samt hvordan vi kan kompensere og tilrettelegge for disse utfordringene i undervisningen.

Dato: Tirsdag 29. oktober 2019, kl. 0900 - kl.1500
Påmeldingsfrist: 01.10.2019
Målgruppe: Lærere og annet personale i grunnskole, videregående skole og PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 600,- inklusive lunsj og kaffe/te. Gratis for lærere som jobber med elever som får tjenester fra Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Programskisse:

  • Audiologi
  • Engelskfaget og utfordringer for elever med hørselstap
  • Hvordan tilrettelegge engelskundervisningen for elever med hørseltap.

Kurset holdes i Oslo, men det er mulig å delta fra Statped sine kurslokaler i Kristiansand eller Holmestrand på videokonferanse. Husk å krysse av for hvor du ønsker å delta når du melder deg på.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om kurset, kan du kontakte Grete Høie, grete.hoie@statped.no.

For praktisk informasjon om påmelding ta kontakt med kursadministrator: Harriet Høyem Mo, e-post: harriet.hoyem.mo@statped.no

 

Andre merknader

Kurset holdes i Oslo, men kan også følges via videokonferanse i Holmestrand eller Kristiansand. Husk å velge hvor du vil følge kurset når du melder deg på.

Aktuelle lenker
www.sansetap.no
www.erher.no