Personvernerklæring kurs

Når brukeren setter agendaen

Hvert år arrangeres en konferanse hvor brukeren setter agendaen. Dette er en arena for kunnskap, erfaringsutveksling og relasjonsbygging.

Dato: Tirsdag 4.februar 2020 kl. 9:30- 17:00
Påmeldingsfrist: 27.01.2020
Målgruppe: Alle som er opptatt av barn, unge og voksne med funksjonshemminger knyttet til opplæring.
Sted: Raddisson Blue Scandinavia Hotel , Holbergsgate 30, 0166 Oslo
Pris: Kr 600,- inkludert enkel bevertning (brukerrepresentanter går gratis)
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

På konferansen møter du de fremste fagpersonene på det spesialpedagogiske feltet. 

Tema for årets konferanse er koordinering av tjenester for barn, unge og voksne med spesialpedagogiske utfordringer. I år setter vi fokus på foreldreperspektivet.

Kontaktinformasjon

For praktisk informasjon kontakt :

Harriet Høyem Mo; e-post : harriet.hoyem.mo@statped.no