Personvernerklæring kurs

Regionalt fagtorg 2021 - Agder

Overordnet tema er spesialpedagogisk kompetanse for å lykkes med tilpasset og inkluderende opplæring – bygge bro mellom allmennpedagogisk og spesialpedagogisk kompetanse.

Dato: Tirsdag 19. oktober 2021 kl. 0900-1500
Påmeldingsfrist: 10.10.2021
Målgruppe: Barnehage- og skoleansvarlige i kommuner og fylkeskommuner, PPT, rektorer, styrere, lærere, barnehagelærere, spesialpedagoger og andre i laget rundt barn og elever med særskilte behov.
Sted: Scandic Kristiansand Bystranda, Østre Strandgate 74, 4608 Kristiansand
Pris: Gratis (inkl. enkel lunsj)
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Vi presenterer faglige smakebiter som viser hvordan god bruk av spesialpedagogisk kompetanse kan bidra til utvikling av inkluderende barnehager og skoler.

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om påmelding tas med Åse Engeland, kurs@statped.no.

Aktuelle lenker
Program