Personvernerklæring kurs

Matematikkvansker: Forståelse, utredning og tiltak

Kurset er beregnet på ansatte i PP-tjenesten og skolen. Det vil bli presentert en forståelse av matematikkvansker, både som spesifikk vanske og som del av et sammensatt vanskebilde. Det vil være fokus på hva som bør være med i en kartlegging/utredning av matematikkvansker, samt gis forslag til egnede tiltak. 

Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

Dato: Onsdag 20. oktober - torsdag 21. oktober 2021, kl. 0900 - 1530
Påmeldingsfrist: 14.10.2021
Målgruppe: Ansatte i PP-tjeneste og skole
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 1200,- inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Mål for kurset

Kursdeltakerne skal dra hjem med

  • en bredere forståelse av fagområdet matematikkvansker
  • bedre forutsetninger for å vurdere hvem som er i risiko for å utvikle matematikkvansker
  • mer kunnskap om kartlegging og utredning av matematikkvansker der matematikkvansker er en del av et mer komplekst vanskebilde
  • kjennskap til hensiktsmessige tiltak ut i fra forskjellige utfordringer i matematikkfaget
  • innspill til hvordan en kan tilrettelegge matematikkopplæringen i tråd med forventningene og mulighetene i Fagfornyelsen, med målsetting om å inkludere flest mulig av elevene i den ordinære undervisningen
  • eksempler på noen digitale læringsressurser som kan være hensiktsmessige å bruke i matematikkopplæringen for elever med matematikkvansker

Deltakerne oppfordres til å medbringe læringsbrett eller PC til kurset.

Kontaktinformasjon

Kurset holdes av:

Irina Jensø (kursansvarlig), e-post: irina.jenso@statped.no 
Jeanette Lindhart Bauer, e-post: jeanette.lindhart.bauer@statped.no
Elin Brandshaug, e-post: elin.brandshaug@statped.no
Bente Moen Kristiansen, e-post: bente.moen.kristiansen@statped.no

Kursholderne arbeider alle i Statped sørøst, avdeling for sammensatte lærevansker. Jeanette og Irina arbeider begge med matematikkvansker på Hovseter. Elin og Bente har Gjøvik som arbeidssted, og har mye kompetanse når det gjelder bruk av digitale læringsressurser som pedagogisk verktøy i arbeid med barn med lærevansker. 

For praktiske spørsmål kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no