Personvernerklæring kurs

Webinar om hvordan syn påvirker kommunikasjon og sosial interaksjon

Tema for webinaret er kommunikasjon og sosial interaksjon for elevar med moderat og alvorleg synssvekking.

Dato: Onsdag 21. april 2021, kl. 1400 - 1500
Påmeldingsfrist: 19.04.2021
Målgruppe: Pedagogar som underviser elevar med synssvekking. Kurset kan også vere aktuelt for skuleeigarar, assistenter og miljøarbeidarar i skule og SFO og PPT.
Stad: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har gått ut.

Webinaret vil ha fokus på tilretteleggjing i grunnskulen og inkluderende metodikk i opplæringa.

Lenke til webinaret vert sendt ut på e-post etter at påmeldingsfristen er gått ut.

Kontaktinformasjon

Kursleiarar: Kristine Gerhardsen, kristine.gerhardsen@statped.no og Kari Aarvik, kari.aarvik@statped.no

Andre merknader

Det er fint om de ser introvideoen før webinaret starter.

Aktuelle lenker
Introvideo om syn og synsfunksjon