Personvernerklæring kurs

Inkludering og ekskludering av sårbare barn i barnehagen

Kurset vil ha fokus på hva man kan gjøre når barn med store sammensatte lærevansker står i risiko for å falle ut av felleskapet.

Dato: Mandag 18. oktober 2021, kl. 1000 - 1500
Påmeldingsfrist: 08.10.2021
Målgruppe: Personale i barnehage og ansatte i PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 600 inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Hvordan forstår vi inkludering? Hvordan observerer vi at barna er i en inkluderende setting uansett funksjonsnivå og forutsetninger for læring? Hva kan vi som voksne gjøre for å skape et inkluderende felleskap?

Temaer fra forskning rundt inkludering/ekskludering. Bruk av observasjonslogg og tiltak i barnegruppen.

Fagpersoner fra en norsk barnehage vil presentere erfaringer de har gjort seg under utviklingsarbeid i deres barnehage. 

 

Kontaktinformasjon

Ena Caterina Heimdahl, e-post: ena.heimdahl@statped.no
Elise Øksendal, e-post: elise.oksendal@statped.no

For praktiske spørsmål kontakt: Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no