Personvernerklæring kurs

Autisme. Webinar 6: Sensoriske vanskar og tilrettelegging.

Dette webinaret vil gje innsikt i korleis ein kan forstå sensoriske vanskar blant barn og unge innan autismespekteret og korleis det opplevast å ha sensoriske vanskar. Med ei forståing rundt vanskane, kan ein lettare legge til rette for deltaking i det sosiale fellesskapet. 

Dette er ein del av ei webinarrekke med tema pedagogisk tilrettelegging for barn og unge innenfor autismespekteret. 
Oversikt og påmelding til dei ulike tema får du ved å opne kvart einskild webinar.

Dato: Onsdag 20. oktober 2021, kl. 1430 - 1515
Påmeldingsfrist: 18.10.2021
Målgruppe: Webinaret passer for alle som arbeider med barn og unge innan autismespekteret. 
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Fleire barn og unge innan autismespekteret kan ha sensoriske vanskar. Dei kan vere hypersensitive (overfølsame) og hyposensitive (underfølsame) i ein eller fleire sansekanalar. Sensoriske vanskar kan føre til frustrasjon og det kan vere utfordrande å delta sosialt og i læringsmiljøet. Dette webinaret vil gi deg innsikt i korleis ein kan forstå sensoriske vanskar blant barn og unge innan autismespekteret og korleis ein kan legge til rette for økt deltaking sosialt og i læringsmiljøet.    

Kontaktinformasjon

Silje Hamnes Hjørnevik. e-post: silje.hamnes.hjornevik@statped.no

For spørsmål om påmelding: Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

Webinaret vil ikkje vere tilgjengeleg i etterkant.

Presentasjonen vil bli sendt til deltakerne etter webinaret. 

Aktuelle lenker
https://www.statped.no/autisme
https://www.statped.no/autisme/autisme-og-sensoriske-vansker

Lenker til webinarrekkens øvrige kurs:
Moglegheiter for alle
Planarbeid i det inkluderande læringsmiljøet
Struktur og forutsigbarhet som grunnlag for trivsel og meistring
Korleis forstå atferd som utfordrar
Sosiale ferdigheiter i skulekvardagen
Støtte til språk og kommunikasjon når talespråk ikkje strekk til
"Saman om vår elev"
Sosiale ferdigheiter i barnehagen