Personvernerklæring kurs

Kom i gang med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Kurset gir en innføring i ASK med fokus på bruk av tegn til tale og papirbaserte kommunikasjonsløsninger i form av grafiske symboler. Kurset gjennomføres fysisk. Kurset er praktisk rettet og det legges opp til aktiv deltakelse. 

Dato: Kursdag 1 og 2 gjennomføres fysisk tirsdag 9. november 2021, kl. 0900 til onsdag 10. november 2021, kl. 1530. Kursdag 3 gjennomføres digitalt onsdag 12. januar 2022
Påmeldingsfrist: 01.11.2021
Målgruppe: Ansatte i PPT, pedagoger i barnehage og skole, samt andre fagpersoner.
Sted: Scandic Bodø, Sjøgata 23, 8000 Bodø
Pris: Kr. 600,- per fysiske kursdag (Totalt kr. 1200,- per pers.)
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

De fleste mennesker har flere måter å uttrykke seg på, avhengig av hvem de snakker med og hva de snakker om. Vi snakker da om multimodal kommunikasjon. Dette betyr at vi ikke velger bare èn måte å kommunisere på, men at vi bruker det som er effektivt i enhver situasjon. Noen ganger kan det være tale, mens andre ganger kan det være ved hjelp av tegn til tale eller grafiske symboler. Kurset gir en innføring i ASK og har en multimodal tilnærming. Fokuset i dette kurset vil være bruk av pekeprating med grafiske symboler og tegn til tale. 

Kursinnhold dag 1 består av innledende teori og refleksjon rundt hvordan omsette det teoretiske til egen praksis, samt praktiske oppgaver.

Kursinnhold dag 2 er praktisk rettet og det legges opp til modellering, refleksjoner og oppgaver. Det vil bli gitt en innføring i hvordan man kan bruke visuelt materiell med grafiske symboler, blant annet tematavler og annet grafisk materiell. Det vil også bli gitt innføring i tegn og bruk av tegn til tale. 

Kurset vil ha en digital oppfølgingsdag og det vil bli lagt opp til et mellomarbeid mellom kursdag 2 og kursdag 3. Det forventes at kursdeltakere deltar på alle tre dagene og deler egne erfaringer.

Kursdag 3 gjennomføres digitalt og er 12. januar 2022. 

For best utbytte av kurset og det videre arbeidet, anbefaler vi at det stiller minimum 2 deltakere fra hver arbeidsplass. Det er også ønskelig at alle har sett ASK e- læring modul 1 og 2 før kursstart. 

Kursdeltakerne må ha med egen PC eller eget nettbrett.

Kursholdere i Statped: 

Ann Bente Johansen, sammensatte lærevansker (SLV)

May-Britt Kristoffersen, sammensatte lærevansker (SLV)

Tina Thomassen Hofseth, hørsel

Rebekka Hagen Nykmark, hørsel

 

Kontaktinformasjon

Rebekka Hagen Nykmark - hørsel, epost: rebekka.hagen.nykmark@statped.no

May-Britt Kristoffersen - SLV, epost: may-britt.kristoffersen@statped.no

Det legges opp til digital gjennomføring av alle tre kursdager dersom situasjonen i samfunnet tilsier dette.

 

Aktuelle lenker
ASK e-læring