Personvernerklæring kurs

Synsnedsettelse og autisme - del 1

Kurset gir en innføring i synspedagogiske emner og undervisningsmetoder for opplæring av elever med synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser, som benytter eller skal benytte taktile symboler og/eller punktskrift.

Dato: Onsdag 10. november 2021, kl. 0900 - 1300
Påmeldingsfrist: 08.11.2021
Målgruppe: Pedagoger i grunnskolen, vidergående- og voksenopplæring som arbeider med barn, unge og voksne med synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser eller autismelignende vansker. Kurset er også aktuelt for spes.ped-koordinatorer, sosiallærere, fagarbeidere, SFO-personale og PPT
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Webinaret er gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Innhold i kurset:

Pedagogiske, praktiske og sosiale konsekvenser av synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser 

Samhandling og kommunikasjon

Organisering og tilrettelegging av opplæringen, gjennomgang av aktuelle tiltak

Punktskrift

Mobilitet

Kroppsøving

ADL

Foreldresamarbeid

Ideer til materiell og aktiviteter

 

Kontaktinformasjon

Jorunn Ytrehorn Wiik tlf: 480 59 022  e-post: jorunn.ytrehorn.wiik@statped.no

Irene Traverso tlf: 979 57 660  e-post: irene.traverso@statped.no

Vanja Andersen tlf: 907 70 752  e-post: vanja.andersen@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, e-post:  karen.somhovd@statped.no

Aktuelle lenker
Autisme og synsvansker
Taktile symboler og planer