Personvernerklæring kurs

Innføringskurs i tegnspråk

Grunnleggende kurs for alle som ønsker å lære tegnspråk. Kurset gir en innføring i språkets egenart, historie og tilhørende kultur. Det er ikke behov for forkunnskaper i tegnspråk for å delta på kurset. Statped følger smittevernregler fra helsemyndighetene ved fysiske kurs, og deltakerne vil få informasjon om dette i forkant av samlingene. Maksimalt 15 deltakere.

Dato: 1. samling: 23-25 november 2021 , 2. samling: 7-9 desember 2021 , 3. samling: 18-20 januar 2022
Påmeldingsfrist: 01.11.2021
Målgruppe: Alle som er interessert i tegnsrpåk, og som ønsker en grunnleggende innføring i språket.
Sted: Thon Hotell Nordlys, Moloveien 14, 8003 Bodø
Pris: Kr. 1800,- for hele kurset, inkludert enkel matservering og kursmateriell. Gratis for foresatte som har barn tilmeldt Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset består av noe teori og mange praktiske øvelser, og deltakerne vil lære tegn for mange hverdagssituasjoner. Undervisningen bygger på en kommunikativ tilnærming til språkinnlæring, og de praktiske oppgavene gir deltakerene god øvelse i både å uttrykke seg og avlese andres ytringer. 

Kurset går over ni dager fordelt på tre samlinger, og man melder seg på alle tre samlingene under ett. Varighet er 6 timer pr kursdag. Hver samling har oppstart tirsdager kl. 12:00, og avslutning torsdager kl. 15:00. Enkel matservering. Deltakerne vil motta kursbevis ved minimum 80% oppmøte.

Reisekostnader og overnatting dekkes ikke av Statped.

Samling 1: 23.-25.november 2021

Samling 2: 7.-9.desember 2021

Samling 3: 18.-20.januar 2022

Kontaktinformasjon

Anne-Grethe Antonsen, e-post: Anne-Grethe.Antonsen@statped.no

Tlf. 47809488