Personvernerklæring kurs

Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

Kurset er for lærere, fagarbeidere, ppt, skoleledere og sfo-ansatte som skal undervise eller veilede elever som bruker punktskrift.

Det faglige innholdet bygger på del 1 i KS-læring, og for å få godt utbytte av dette kurset, bør du ha gjennomført del 1 eller tilsvarende webinar høst 2020. Du kan fortsatt melde deg på kursets første del og gjennomføre det i forkant.

Kurset er lagt opp etter LK20 og skal bidra til en mer tilrettelagt og inkluderende hverdag for en elev med alvorlig synssvekkelse eller blindhet. Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse i ferdigheter etter Opplæringslovens §§2-14 og 3-10, og kunne bidra til at eleven utvikler ferdigheter for å mestre skolehverdagen. 

Dato: Oslo (Hovseter): 18. - 19. november 2021 eller Trondheim (Heimdal) 1. - 2. desember 2021 kl. 09.00 - 15.30 begge steder
Påmeldingsfrist: 02.11.2021
Målgruppe: Målgruppe: Pedagogisk personale i grunnskole og videregående skole som arbeider med elever som bruker punktskrift. Kurset kan også være aktuelt for PP-rådgivere, skoleledere, ansatte på SFO/AKS, rådgivere, sosiallærere og annet personale i skolen som arbeider med elever med sterk synssvekkelse
Sted: Se nærmere informasjon under,
Pris: Kurset er gratis. Deltagere må selv bestille reise og eventuell overnatting. Statped dekker ikke utgifter til reise, kost og overnatting.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset blir arrangert i Oslo 18. - 19. november 2021 og i Trondheim 1. - 2. desember 2021.

Læringsutbytte: 

  • Utvikle nødvendige ferdigheter til å kunne gi opplæring i punktskrift, nødvendige tekniske hjelpemiddel og mobilitet. 
  • Utvikle ferdigheter i tilrettelegging for elever som bruker punktskrift 
  • Kjenne til hvordan elevens forutsetninger og betydningen av kompenserende ferdigheter kan ha for eleven sin selvstendighet, delaktighet og inkludering i skolehverdagen.  
  • Reflektere over sosial utvikling og inkludering for elever som bruker punktskrift, og vurdere ulike pedagogiske tiltak for å bidra til sosial utvikling og inkludering. 

Kontaktinformasjon

Kursledere: 

Lars Haakensen Wettre, Lars.Haakensen.Wettre@statped.no 

Anette Holdhus anette.holdhus@statped.no 

For praktisk informasjon kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no 

Andre merknader

Kursdeltagerne vil bli inndelt i gruppe ut fra elevens alder og behov for opplæring. Program sendes i epost nærmere kursstart. 

Ved mindre enn 8 deltagere vil kurset bli avlyst.

Kurset bygger på det digitale kurset: Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 1, eller tilsvarende webinar eller kurs. 

Den digitale delen av kurset kan gjennomføres frem til 30. november. Påmelding via: 

Aktuelle lenker
Lenke til del 1 av kurset.