Personvernerklæring kurs

Inspirasjonsdag om matematikkvansker – med fokus på god praksis

Statped ønsker velkommen til en fagdag med fokus på matematikkvansker og god praksis. Hvordan kan vi jobbe på en måte som inkluderer alle elever i matematikkundervisningen, og som skaper motivasjon også hos de som strever i faget? 

Dato: 08.12.2021
Påmeldingsfrist: 01.12.2021
Målgruppe: Pedagoger i PPT og skole, samt studenter. 
Sted: Quality Hotel Strand Gjøvik, Strandgata 15, 2815 Gjøvik
Pris: 600,- inkl. lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

09.15-09.55: Registrering

10.00-10.25: Åpning v/regiondirektør Walter Frøyen og lokalt kunstnerisk innslag 

10.25-11.05: Hvordan anvende teori i tilknytning til tidlig innsats, tett på-strategi og tiltak? 

Marianne Akselsdatter Aaslund er Cand.polit, og spesialist i pedagogiske rådgiving fra NOPED. Akselsdatter Aaslund er forfatter av veilederen Matematikkvansker- teori og tiltak og har lang praksiserfaring med å utrede og arbeide med tiltak for elever med Matematikkvansker Pedlex.

11:05-11.20: Pause 

11:20-12.00: Kreativ problemløsning for å skape mestring hos elever med matematikkvansker?

Marianne Akselsdatter Aaslund er Cand.polit, og spesialist i pedagogiske rådgiving fra NOPED. Akselsdatter Aaslund er forfatter av veilederen Matematikkvansker- teori og tiltak og har lang praksiserfaring med å utrede og arbeide med tiltak for elever med Matematikkvansker Pedlex.

12.00-12.45: Lunsj 

12.45-13.30: Matematikkvansker og tilrettelegging på digitale flater.

Elin Brandshaug og Bente Moen Kristiansen er seniorrådgivere i avdeling for sammensatte lærevansker. De veileder i bruk av digitale læringsressurser i spesialpedagogisk og inkluderende undervisning.

13.30-14.15: Pause 

14.15-15:15: Matematikk for alle. Arbeid med klasser og barn med matematikkvansker. 

Håvard Tjora er utdannet allmennlærer, har jobbet mye med matematikk og barn med matematikkvansker. Han har et brennende engasjement for barn og læring. Håvard er for mange kjent som Norges "superlærer" fra TV-serien "Blanke ark." Han har også publisert boka "Mattemagi" med morsomme, magiske, praktiske og nyttige matematikkøvelser for trent og utrent. 

15:15-15.20: Avslutning v/avdelingsleder Heidi Enger