Personvernerklæring kurs

Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet og utredning høsten 2022 - nettbasert

Etterutdanningen gir kunnskap om flerspråklig utvikling og læring, samt systematikk og metodikk i utredning og vurdering av flerspråklige barn, unge og voksne.

Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

Dato: Oppstart 1. juli og siste frist for innlevering 31. januar 2023.
Påmeldingsfrist: 15.06.2022
Målgruppe: Ansatte i PP-tjenesten.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Modulene er et e-læringskurs for deg som er leder eller rådgiver i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), og som arbeider med barn, unge og voksne med flerkulturell og flerspråklig bakgrunn.

Det er lagt opp til samarbeid med kolleger og/eller samarbeidspartnere i etterutdanningen, inklusive oppgaver underveis. Der det er flere fra samme kontor som ønsker å delta og samarbeide ber vi om at dere melder dere på samtidig så langt det er mulig.

Etterutdanningen har plass til 80 deltakere. Du kan gjennomgå modulene når det passer deg før fristen.

Når du får beskjed om at du er tatt inn på kurset vil det følge informasjon om hvordan du logger deg inn på e-læringskurset og en kurskode. 

Etterutdanningen åpner 1. juli 2022, og sluttoppgaven skal leveres innen 31. januar 2023.

Nytt kurs for høsten utlyses desember 2022

Kontaktinformasjon

Faglige spørsmål: espen.egeberg@statped.no

Tekniske spørsmål: gunnar.uglem@statped.no

Spørsmål om påmelding tas med Åse Engeland, kurs@statped.no.

 

Aktuelle lenker
Her kan du lese mer om flerspråklighet hos Statped.
Etterutdanning i flerspråklighet og utredning.