Personvernerklæring kurs

Se mitt språk modul 6 og modul 10 og barn 3 - 4 år uke 50/2022

Tilbud til barnehagebarn og kurs for foreldre/foresatte og søsken til hørselshemmede barn som er 3 - 4  år.

Dato: Mandag 12. desember kl. 08:30 til fredag 16. desember kl. 11:45
Påmeldingsfrist: 24.11.2022
Målgruppe: Tilbud til barnehagebarn og kurs for foreldre/foresatte og søsken til barn i alderen 3 - 4 år som følger kursrekken Se mitt språk.
Sted: Statped, Heimdal, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Kurset er gratis.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Det er felles påmeldingskjema for barnehagebarn, foreldre og søsken. Husk å legge inn alle deltakere. 

Søsken opp til 16 år kan meldes på søskentilbud med tegnspråkopplæring de ukene foreldrene er på Se mitt språk. Det settes av tid til skolearbeid, ta med lekseplan og bøker til dette. 

Overnatting

Hvis dere har over 60 minutters reisetid en vei, hjem – kurssted, kan dere bestille overnatting på hotel.

Dere må bestille selv og innen tre uker før kursstart.

Kontakt Quality hotel Augustin AS

Telefon: 73 54 70 00

E-post: q.augustin@choice.no

Oppgi kode 1017GR007909, og hvor mange dere er

Avbestill om du/dere ikke kan komme

Transport

Statped dekker rimeligste offentlige kommunikasjon hotell–kurssted–hotell hver dag. 

Trondheim: Kjøp kollektivbilletter hos AtB selv, benytt buss nr 2 Lund via Kolstad-Heimdal. Påstigning Prinsensgt 1 og avstigning på Skytterveien holdeplass. Refusjonskrav blir sendt via Betalmeg. 

Betalmeg blir opprettet første kursdag.

Dersom offentlig transport ikke kan nyttes eller det er spørsmål knyttet til overnatting, ta kontakt med kurs@statped.no eller tlf 413 94 457

Måltider

Statped dekker frokost på hotell, lunsj i kantine på kurssted eller matpakke smurt på hotell og middag. [Mellommåltid blir dekket på Tegnspråklig møteplass.]

Trondheim: Matbonger, det deles ut middagskuponger i hotellets resepsjon som kan benyttes ved Egon eller Frati. Disse er datostemplet. De har en verdig på kr. 350,- for voksne og kr. 150 for barn under 10 år

Statped dekker ikke middag ved overnatting dagen før og på avreisedag.

 

Kontaktinformasjon

For kursinnhold i Se mitt språk ta kontakt med Sissel Hegdahl  sms 484 01 826

For spørsmål ang påmelding ta kontakt på kurs@statped.no, eller på telefon 413 94 457

Andre merknader

Vi bruker læringsplattformen Canvas. Se mitt språk bruker Canvas som en informasjonskanal. Her blir informajson og timeplan lagt ut i god tid før kursstart. Samtykkeskjema må være signert og levert før dere kan få tilgang til Canvas