Personvernerklæring kurs

Norsk med tegnstøtte (NMT) for personale i barnehagen, trinn 1-3

Kursets innføring i trinn 1 - 3 har som mål å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i kommunikasjonsformen Norsk med tegnstøtte.

Dette er et grunnkurs for nybegynnere, en kursrekke på 3 trinn som bygger på hverandre. Hvert trinn består av 2 kursdager. Påmeldingen gjelder alle trinn, dvs. alle de 6 kursdagene.

Etter dette innføringskurset kan du gå videre på vårt påbygningskurs i NMT eller tegnspråk.

Dato: Trinn 1: 21.-22. september 2015, Trinn 2: 22.-23. oktober 2015, Trinn 3: 1.-2. desember 2015 Klokkeslett første kursdag er kl. 10.00 - 15.00 og andre kursdag kl. 09.00 - 14.30
Påmeldingsfrist: 28.08.2015
Målgruppe: Ansatte i barnehage og PPT. Pedagoger og assistenter som jobber med barn i alderen 0-6 år.
Sted: Statped (ikke bruk), Skådalsveien 33, 0781 Oslo
Pris: Deltakeravgift er kr 3 600,- for hele kurset pr arbeidsplass. Kaffe/te og lunsj inngår i kursavgiften.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Norsk med tegnstøtte er en kommunikasjonform der man blander norsk talespråk og norsk tegnspråk. Setningsoppbyggingen og ordforrådet er basert på norsk talespråk, samtidig som det brukes tegn og grammatiske elementer fra norsk tegnspråk. I kurset legges det vekt på det språket deltakerne ikke kan, og de praktiske øvelsene er basert på visuelle kommunikative prinsipper.

Andre merknader

Undervisningstiden første kursdag er kl. 10.00 – 15.00, andre kursdag kl. 09.00 – 14.30.

Hvert skoleår arrangeres det påbygningskurs som forutsetter at deltakerne har dette grunnkurset, eller tilsvarende.

Overnatting: Kursdeltakere med lang reisevei kan overnatte på Statpeds internater i Skådalsveien 33 hvis det er plass. Prisen er kr 300 pr natt, helpensjon. Deltakerne må selv avtale overnatting med Ragnhild Hultgreen på epost, ragnhild.hultgreen@statped.no 

Frognerseterbanen, linje 1 på T-banen, går til Skådalen. Statped sine lokaler ligger rett ved trikkestoppet. Hvis du bruker offentlig transport i Oslo, er det billigere å kjøpe billett/reisekort på forhånd, se https://ruter.no/billetter/utsalg/

Aktuelle lenker
http://www.statped.no/Tema/Horsel/Ofte-stilte-sporsmal/Hva-er-norsk-med-tegnstotte/
http://www.sprakrad.no/Tema/Tegnsprakteiknsprak/
Tegnordbok: http://www.tegnordbok.no/
Steder hvor du kan få tips om materiell eller kursalternativer:
http://www.erher.no/
http://moller.mamutweb.com/
 
Ål folkehøgskole og kurssenter for døve kan også ha tilbud om kurs av litt større omfang for besteforeldre. Kontaktinformasjon finner du på hjemmesiden deres, http://www.al.fhs.no/
 
Oslo døveforening holder kveldskurs i tegnspråk. De har også forslag til en del aktiviteter det kan være spennende å gjøre sammen med hørselshemmede barn. Teater Manu har ofte gode barneforestillinger og vi kan anbefale teatertur. Se beskrivelser på Oslo døveforenings hjemmeside, www.odf.no. Oversikt over andre døveforeninger kan du finne på sidene til Norges døveforbund, www.deafnet.no.